Podstrona: Uczestnictwo w organizacjach i projektach / Wizytówka pracownika PRz

Uczestnictwo w organizacjach i projektach

red. Elżbieta Woźnicka

Nowe pochodne chryzyny jako alternatywa dla antybiotyków

Projekt PCI nr N2_003; Okres realizacji 02.2021 - 10.2021

Streszczenie:

Celem niniejszego projektu jest opracowanie syntezy sulfonowych pochodnych chryzyny, jako związków wspomagających działanie bakteriobójcze antybiotyków i/lub działających zapobiegawczo na tworzenie biofilmu bakteryjnego. Właściwym etapem projektu będzie analiza aktywności antybakteryjnej pochodnych chryzyny wobec certyfikowanych i klinicznych szczepów Staphylococcus sp., w tym opornych i wrażliwych na metycylinę. Bezpieczeństwo zastosowania badanych związków zostanie ocenione dzięki testom cytotoksyczności in vitro wobec prawidłowych oraz nowotworowych linii komórek ssaczych. Zakłada się ochronę rezultatów projektu w formie zgłoszenia patentu do Urzędu Patentowego RP. Wyniki prac objętych niniejszym projektem umożliwią stworzenie prototypu wyrobu medycznego i/lub suplementu diety, który ułatwi walkę z zakażeniem bakteryjnym miejscowym (maść) i/lub ogólnoustrojowym (tabletki/kapsułki). Planowaną formą komercjalizacji będzie udzielenie licencji na wykorzystanie rezultatów prac B+R.

Zgłoszenie patentowe PL P.439357 (Sposób rozdzielania i oczyszczania produktów reakcji sulfonowania chryzyny)

Projekt „Nowe pochodne chryzyny jako alternatywa dla antybiotyków” (N2_003), Umowa nr 34/PRZ/1/DG/PCI/2020 sfinansowany przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w ramach Konkursu w projekcie pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie: Konkurs na projekty B+R, Nabór II.

loga.png

Dwu- i trójskładnikowe kompleksy jonów srebra z kwasem N-fenyloantranilowym, niflumowym oraz mefenamowym jako nowa alternatywa dla antybiotyków

Projekt PCI nr N3_468; Okres realizacji 02.2022 - 07.2022

Streszczenie:

Celem niniejszego projektu jest opracowanie warunków syntezy kompleksów jonów srebra z niesteroidowymi
lekami przeciwzapalnymi, jako związków o potencjalnej aktywności przeciwbakteryjnej i/lub zdolności do
hamowaniu tworzenia biofilmu bakteryjnego.
Najważniejsze etapy projektu to: otrzymanie związków o wysokiej czystości i analiza ich aktywności
antybakteryjnej wobec certyfikowanych i klinicznych szczepów Staphylococcus sp., w tym opornych i wrażliwych
na metycylinę. W celu ustalenia bezpieczeństwa stosowania badanych kompleksów przeprowadzone zostaną
testy cytotoksyczności in vitro wobec prawidłowych oraz nowotworowych linii komórek ssaczych.
Zakładana jest ochrona rezultatów projektu w formie zgłoszenia patentu do Urzędu Patentowego RP. Rezultaty
prac wykonanych w ramach projektu umożliwią stworzenie prototypu wyrobu medycznego, który ułatwi walkę z
zakażeniem bakteryjnym miejscowym. Planowaną formą komercjalizacji będzie udzielenie licencji na
wykorzystanie rezultatów prac B+R.

Zgłoszenia patentowe: PL P.441802 (Nowe trójskładnikowe kompleksy fenamatów, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie), PL P.441803 (Nowa pochodna kwasu niflumowego, sposób jej otrzymywania oraz zastosowanie)

Projekt „Dwu- i trójskładnikowe kompleksy jonów srebra z kwasem N-fenyloantranilowym, niflumowym oraz mefenamowym jako nowa alternatywa dla antybiotyków” (N3_468), Umowa nr 12/PRZ/1/DG/PCI/2021 sfinansowany przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w ramach Konkursu w projekcie pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie: Konkurs na projekty B+R, Nabór III.

loga.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję